THE NATIONAL PARKS OF CROATIA
AWARD

Project Croatian Flora and Fauna
Managed by Radioklub Croatian Flora Fauna

Award Rules.

RADIOAMATERSKA DIPLOMA HRVATSKI NACIONALNI PARKOVI

Povodom 10. godišnjice Zagrebačkog radioamaterskog saveza (ZARS) te povodom 50. godišnjice osnivanja hrvatskih nacionalnih parkova, Zagrebački radioamaterski savez od 2004. godine izdaje radioamatersku diplomu Hrvatski nacionalni parkovi. Osim obilježavanja navedenih jubileja, cilj je domaćim i stranim radiooperatorima, Diplomom približiti prirodne ljepote Republike Hrvatske, te ih potaknuti da posjećuju ta zaštićena područja. Diplomom je obuhvaćeno svih osam nacionalnih parkova (Brijuni, Kornati, Krka, Mljet, Paklenica, Plitvice, Risnjak i Sjeverni Velebit).

U ime ZARS-a sve poslove oko ove diplome obavlja Radioklub Hrvatska Flora Fauna iz Zagreba.

P R A V I L A

01. Radioamatersku diplomu Hrvatski Nacionalni Parkovi (9ANP) mogu osvojiti svi licencirani (i SWL) operatori, i to kao lovci (chasers) ili aktivatori (activators).

02. Za 9ANP diplomu vrijede radioveze od 25. lipnja 1995. godine.

03. Nema ograničenja glede podrućja i vrste rada, odnosno, rad mora biti u skladu s Pravilnikom o amaterskim radijskim komunikacijama. Neće se priznati radioveze ostvarene preko repetitora.

04. Za osvajanje pojedinih stupnjeva diplome potrebno je:

  • -lovci: imati dokaze o održanim radiovezama s postajama iz četiri ili više različitih nacionalnih parkova ili
  • -aktivatori: raditi iz četiri ili više različitih hrvatskih nacionalanih parkova te iz svakoga od njih održati najmanje 100 radioveza, kako slijedi:
stupnjevi 9ANP diplome Lovci (SWL) ili aktivatori
različiti nacionalni parkovi
I stupanj 8
II stupanj 6
III stupanj 4

05. Sudionici u 9ANP Programu mogu zatražiti bilo koji od osvojena stupnja 9ANP diplome bez obzira na redoslijed. 9ANP diplome su besplatne i šalju se u elektroničkom (*jpg) obliku na e-mail njenog tražitelja.

Lovci uspostavljaju radioveze s postajama koje rade iz nacionalnih parkova. Oni moraju dokazati da su odradili (sakupili) dovoljan broj 9ANP referenci za stupanj diplome koji traže.

06. Nakon što lovac u predviđeno polje na stranici www.9a.parks.sova-projekt.hr/Awards , upiše svoju pozivnu oznaku, slika diplome za koju postoje uvjeti prikazati će se u boji. Zatim je potrebno odabrati stupanj diplome za koji postoje uvjeti, ispuniti ponuđeni formular te ga poslati preko web sučelja. Takav zahtjev za diplomu, automatski prima menadžer diplome i pošiljatelj zahtjeva. U automatskom odgovoru, kojim se potvrđuje uspješno slanje, u privitku se nalazi popis priznatih veza i pripadajućih referenci.

07. Ako je radioveza s aktivatorom potvrđena QSL karticom, a aktivatorski log se ne nalazi u bazi podataka, tada kao dokaz održane veze treba poslati i presliku te QSL-kartice.

08. Prijamni (SWL) operatori zahtjev za 9ANP diplomu (koji sadrži popis nacionalnih parkova, pozivne oznake aktivatora i preslike primljenih QSL kartica), šalju elektroničkom poštom na florafauna2(at)inet.hr

Aktivatori su radioamaterski operatori koji, u ovom slučaju, s radijskom postajom rade iz hrvatskih nacionalnih parkova.

09. Aktivator koji želi osvojiti neki od 9ANP stupnjeva, prije slanja zahtjeva za 9ANP diplomu, treba predočiti posebne dokaze o svojoj aktivnosti:

  • - Dokazati da je održao najmanje 60 radioveza iz pojedinog nacionalnog parka šaljući pripadajući log (u ADIF obliku), na e-mail florafauna(at)inet.hr
  • - Predočiti dokaze o radu iz nacionalnog parka za koju se traži priznanje o aktivnosti (nedvojbene fotografije, GPS snimak i sl.).
  • - Nakon provjere primljenih podataka log će biti proslijeđen u 9ANP bazu podataka (www.9a.parks.sova-projekt.hr/Logsearch)
  • - Ako aktivator, iz bilo kojih razloga ne dostavi dokumentaciju o svojoj aktivnosti, njegove radioveze će se priznati lovcima koji su ga odradili, ali on neće biti uključen u 9ANP program kao aktivator.

10. Ako iz nekog od nacionalnih parkova radi više operatora ali pod zajedničkom pozivnom oznakom, te žele da im se taj rad prizna i kao osobna, pojedinačna aktivnost, tada zajedno moraju održati sljedeći broj radioveza: 60 veza za klubsku ili osobnu pozivnu oznaku i 40 veza za svakog dodatnog aktivatora.

11. Nakon završene aktivacije pod uvjetima iz t.10., potrebno je pored dokaza iz t.9., dostaviti i skupnu fotografiju operatora za koje se želi priznanje aktivacije.

12. Aktivatoru se aktivirana 9ANP referenca, priznaje i za kategoriju Chasers.

13. Ako tijekom (svoje prve) aktivacije iz odredene 9ANP reference, aktivator ne održi potrebnih 100 radioveza, tada njegove veze vrijede lovcima, a on može ponovo aktivirati navedeno područje te doraditi veze koje mu nedostaju. Kod zahtjeva za priznavanje takve aktivacije, potrebno je naznačiti dan(e) kada je aktivator već radio s te 9ANP reference. Nije ograničeno vrijeme između dvije takve aktivnosti.

14. Opetovanom aktivnošću s reference koja mu je već priznata, aktivatoru se ne postavljaju nikakvi uvjeti glede broja veza.

15. Od svih sudionika u 9ANP Programu očekuju se postupci koji će doprinijeti njegovoj promidžbi. Aktivnosti iz nacionalnih parkova moraju biti u skladu s naputcima dobivenima od javnih ustanova.

16. U cilju lakše rezmijene podataka, hrvatskim nacionalnim parkovima su, za potrebe ove diplome, dodijeljene sljedeće reference:

Nacionalni park Referenca
Brijuni 9ANP-001
Kornati 9ANP-002
Krka 9ANP-003
Mljet 9ANP-004
Paklenica 9ANP-005
Plitvice 9ANP-006
Risnjak 9ANP-007
Sjeverni Velebit 9ANP-008

17. U 9ANP Programu operatori sudjeluju dragovoljno i na svoju odgovornost.

18. Nepoštivanje ovih Pravila povlači za sobom opomenu a nakon tri opomene i isključenje iz Programa, o čemu, na prijedlog Radiokluba Hrvatska Flora Fauna odlučuje IO Zagrebačkog radioamaterskog saveza.

Ova Pravila su usvojena na sastanku IO ZARS-a, dana 21. listopada 2014. godine.